^Върни се горе
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonХотел "ХАРИЗМА" е разположен в полите на Стара планина, в подножието на природен парк "Сините камъни".Това разположение и природните дадености са определящи при избора на място за ЦЕНТЪР ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ЗДРАВЕТО "БИОМЕДИС - БЪЛГАРИЯ". адрес: гр.Сливен с.о." Изгрев",м." Андреева чешма" 133

+ 359 885 864 315
о.stamenov@abv.bg

Биорезонанс Биорезонансна терапия Сливен 

 

Корените на БРТ  датират от края на 19 век. Дълго преди появата на хипотезата МОРЕЛ  1977 г. и провъзгласяването на метода  БРТ, руският  учен академик   Н.Е.ВВЕДЕНСКИЙ (1852-1922) през  1879г. провежда опити за електроритмично въздействие на системите в организма и разработва  теорията за физиологическата парабиоза като биологична закономерност в ритъма на живите организми. Експериментално обосновава понятието оптимален ритъм, изразяващ се в рязко увеличение функциите на клетките, нервите, органите при ритмично въздействие на определени честоти при минимален праг на дразнение и ефективно изразходване на енергията, или т. нар. БИОРЕЗОНАНС. 

ДОКТОР Р. Р. РАЙФ  (1888-1971),

прилагайки принципа на резонанса, въздейства на вируси с електромагнитни честоти. В резултат на многогодишни изследвания, е открил честотите на грипа, херпеса, полиомиелита и други. През 1920 г. младият американски учен открива вируса на рака. Райф доказва, че всяка болест може да бъде преборена, ако й бъде повлияно с определена електромагнитна честота. След това организмът сам абсобира нездравата тъкан. Използвайки този метод Райф успява да излекува онкоболни, без обаче да унищожава здравите клетки.

Известно е, че бактериите, вирусите и паразитите имат своя собствена честота на трептение. Ако тя е известна, патогенът може да бъде унищожен като се облъчи с по-голяма амплитуда от собствената му честотна вълна. Стените на мембраните се разрушават и патогенът бързо умира, обяснил Райф. Тоест всяка болест, причинена от патоген- бактерия, вирус или гъбички, може да се излекува като той бъде унищожен и организмът отново е здрав. Предимството на Райфовото лечение е, че то не засяга нито една здрава човешка клетка, защото те функционират на различни честоти. В списъка на Райф има повече от 500 болести, които той можел да пребори. Освен рак, с биорезонанса  може да се лекува СПИН, ревматизъм, астма, шарки, епилепсия, туберкулоза, сифилис, проказа, стрептококи и др.

ДОКТОР Р.ФОЛ

(1909-1989) доказва зависимостта на резултатите от електромагнитното въздействие върху  органи и системи в организма  с  точно установени  честоти.  Отклоненията във функциите на вътрешните органи се отразяват върху електрическите параметри на биолотично активните точки.

Основната идея за приложение на биорезонанса в медицината се базира на това, че при правилно подбрана честота и електромагнитно въздействие  да се усилват физиологичните и да се отслабват патологичните колебания в човешкия организъм . По този начин биорезонансното въздействие може да е насочено, както за неутрализиране на патологичните, така и към възстановяване на физиологичните колебания, нарушени при патологичните състояния.

Постигането на синхронизация във функционалното състояние на организма е необходимо и задължително условие за възстановяване на оптималния енергоинформационен процес, без което е невъзможна балансираната хомеостаза. С други думи колкото са по-съгласувани обменните процеси в организма , толкова по-здрав и устойчив и адаптивен към външни въздействия е този организъм.

 

Унищожаване на паразити с Биорезонанс 

embed video plugin powered by Union Development

Биомедис България 2014г.