^Върни се горе
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonХотел "ХАРИЗМА" е разположен в полите на Стара планина, в подножието на природен парк "Сините камъни".Това разположение и природните дадености са определящи при избора на място за ЦЕНТЪР ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ЗДРАВЕТО "БИОМЕДИС - БЪЛГАРИЯ". адрес: гр.Сливен с.о." Изгрев",м." Андреева чешма" 133

+ 359 885 864 315
о.stamenov@abv.bg


Имунната система е устроена сложно. Защитата на организма от "чуждо присъствие" предоставят няколко различни видове клетки, различни класове антитела. В допълнение, има и други механизми за сигурност, с които имунитетът работи в тясно сътрудничество. 
Ежедневно човек се сблъсква с огромно количество негативни въздействия. Имунната система се намира на «предна линия» и отблъсква болшинството «атаки». В същото време е достатъчно уязвима, и с течение на времето в идват неуспехите "в борбата". 

Възстановяването на имунитета – актуален проблем за съвременния човек?


Физиолози имат твърдения, които на много от нас ще се сторят невероятни. 
В случай, че имунитетът на човек през целия му живот работи идеално, то средната продолжителност на живота би могла да бъде около 800 години. Н
якои може да празнуват своята 20 000-та годишнина.

Реалността е много по-различна. Най-дългият официално регистриран човешки живот - сто двайсет и две години.

От състоянието на имунните сили зависи не само здравето, но и продължителността на живота. 

Търсенето на ефективни начини за възстановяване на имунитета е от значение по много причини. Отслабва с възрастта и води до много негативни последици:

• Организмът става по-податлив на инфекциозни заболявания. С всяка нова инфекция отслабва. Някои заболявания стават хронични и дават усложнения. Започва много бавен, но постоянен процес на унищожение.

• Имунната система намалява ефективното унищожаване на раковите клетки (тъй като те се произвеждат в тялото ни почти ежесекундно - грешка при клетъчното делене настъпва постоянно, и имунитетът своевременно търси и унищожява дефектните клетки). Накрая, една от тях става причина за развитието на злокачествени образувания.

• Имунитетът се бори с чуждите "нашествия" от външната страна, но в същото време той започва активно да реагира към собствените тъкани в организма. Това води до развитие на автоимунно заболяване.

Ефективното възстановяване на имунитета ще помогне за решаването на тези проблеми и подобряване качеството на живот, за да даде на хората здраве и дълголетие.

 

Защо лекарствата често са неефективни?


Отговорът на този въпрос се крие в самата същност на всяко медикаментозно лечение. 
Лекарствата – това е въздействие отвън, което не е естествено за организма. 
Борбата с всичко чуждо се явява главна задача и принцип на работа на имунната система.

Иммунитетът е саморегулираща се система и достатъчно негативно се отнася към външни вмешателства.  И най-малкото изкуствено изменение може да доведе до силна промяна на работата на имунните клетки и антитела, лекарството нахлува в многобройни тънки връзки между звената на защитната система на организма. И последствията могат да бъдат много непредсказуеми.

 

Съвременен метод – Биорезонансна Терапия


Изпълняваща своите функции, всяка имунна клетка генерира електромагнитно поле с определена честота. Впрочем, трептенето на здравата и поразената клетка съществено се различават. Много отдавна учените са забелязали, че промененото поле  изменя функцията. Това е залегнало в основата на биорезонансната терапия. 
Апарат «Биомедис» не оказва никакви външни въздействия върху имунитета, не се намесва в неговата работа, а клетките възвръщат нормалните, «здрави» електромагнитни трептения. 
Биорезонансната терапия при възстановяване на имунитета – това по-скоро е не лечение, а възстановяване на здравето, на естественото състояние. Затова биорезонансната терапия често показва по-висока ефективност в сравнение с медикаментозна терапия. 

Имунната система играе ключова роля за здравето и дълголетието на човека. Здрави ли сте? Това зависи много в какво състояние е  вашият имунитет. 

Назад

Биомедис България 2014г.