^Върни се горе
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonХотел "ХАРИЗМА" е разположен в полите на Стара планина, в подножието на природен парк "Сините камъни".Това разположение и природните дадености са определящи при избора на място за ЦЕНТЪР ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ЗДРАВЕТО "БИОМЕДИС - БЪЛГАРИЯ". адрес: гр.Сливен с.о." Изгрев",м." Андреева чешма" 133

+ 359 885 864 315
о.stamenov@abv.bg

Биорезонанс Биорезонансна терапия Сливен 

Как действа биорезонанса?

Биорезонансната терапия (БРТ) е относително нов метод за лечение и профилактика на заболяваниятаЗа много хора, механизмът на неговото действие е неясен. На какви електромагнитни полета влияе апарата "БИОМЕДИС"? Откъде идват те? Как жива клетка може да генерира електромагнитни вълни?

Нека се опитаме малко по-дълбоко да навлезем в теорията, за да разберем на какво ниво действа биорезонанса.

 

Точка на приложение на БРТ: клетката като миниатюрна батерия


Обвивката на всяка клетка - клетъчната мембрана - сама по себе си представлява кондензатор, микроскопичен аналог на батерия. Състои се от два слоя, между които съществува потенциална разлика.
Вътрешната повърхност на клетъчната мембрана е отрицателно заредена, а външната - положително. Това се осигурява чрез разпределението на заредени частици - йони:

Вътре в клетката се намират голям брой отрицателно заредени хлорни йони и по-малко положително заредени калиеви йони. Общ заряд - отрицателен.

Извън клетката е висока концентрацията на положително заредени натриеви йони и малко количество отрицателно заредени органични молекули. Общ заряд - положителен. 

В покой, различните йони се движат бавно отвън навътре в клетката и в обратната посока - постоянен електрически потенциал.

При възбуждане на клетките, положително заредените натриеви йони се впускат лавинообразно навътре. Това може да се сравни с електрически ток в проводника при свързване "плюс" и "минус" на батерии.

Този процес е залегнал в основата на работата на всички клетки и органи. Такива резки йонни колебания заставят мускулите да се движат, нервите - да предават електрически импулси, клетките на жлезите с вътрешна секреция - да произвеждат хормони и т.н. 

Цялата работа на тялото ни е резултат от преместването заредени частици, т.е. на електричния ток. Естествено, всяка жива клетка  генерира електромагнитно поле. Именно на него се въздейства с БРТ.

 

Как се въздейства на клетката чрез  електромагнитно поле?

 

В действителност, всяка болест е нарушение на работата на даден орган. Това означава, че клетките от които се състои, по силата на различни причини, започват да действат неправилно. 

Можем да кажем, че нарушенията се развиват не само в структурно и функционално, но и на електромагнитното ниво. Нещо повече, всички са неразривно свързани. Защо да не лекуваме заболяванията като им въздействаме на електромагнитното поле на живата тъкан? Тази идея е в основата на БРТ.

Поразената клетка работи неправилно. Това означава, че се изменя честота на електромагнитното поле. На първо място е въможно да се регистрира и на второ да се нормализира чрез един от двата способа: 

•създаване «правилните» трептения отвън; 

•получаване от клетките патологични трептения, «нормализирането» им  и «връщане» обратно. 
Това е възможно с помощта на апарат «БИОМЕДИС» по време на екзогенна и ендогенна биорезонансна терапия. 

Защо методът е универсален?

Защото е универсален самият принцип, залегнал в основната БРТ. Електромагнитните полета са в основата на функционирането на всяка клетка. Различава се честота на електромагнитното поле и крайния резултат на работата клетките, но сърцевината остава неизменна. Следователно, настройването на апарата на различни честоти, може да повлияе практически на всеки орган при всички болести.

Апаратът «БИОМЕДИС» днес успешно се използва за профилактика и лечение на широк спектър от заболявания, както самостоятелно, така и в качеството на допълнително лечение към комплексно такова. 

Назад

Биомедис България 2014г.